วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 5 และ 6

วันที่ 21 มิถุนายน​ 2566 (วันที่ 1)

ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ ได้รับเกียรติ​จาก รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรร​ค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 5 และ 6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากคณาจารย์สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ และทีมวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์

—-

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/nnc


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น