ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 จำนวน 78 คน
———-
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ค่ายวิทยาศาสตร์) ในกิจกรรมปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ และปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ให้แก่โรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 จำนวน 78 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัด ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
———-
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/l7j


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น