วันที่ 13-14 มกราคม 2567 ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวัดราชโอรส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 13-14 มกราคม 2567

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวัดราชโอรส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งสิ้น 89 คน โดย ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากคณาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาช่วยงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ #ศูนย์วิทยาศาสตร์มบส.#ค่ายวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/tnd


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น