วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาชีววิทยาการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2566
สาขาวิชาชีววิทยาการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ให้คุณครู และพัฒนาทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองทางชีววิทยาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวแทนผู้ลงนามจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อ.ดร.วรรณกร กิจจะ ประธานสาขาวิชาชีววิทยาการแพทย์

ตัวแทนผู้ลงนามจาก โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นายวุฒิชัย วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสาวพฤฒยา เลิศมานพ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/ra5


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น