ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบฐานข้อมูลชุมชนและสินค้าชุมชน” ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อน University as a Marketplace (ของมหาวิทยาลัย)

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบฐานข้อมูลชุมชนและสินค้าชุมชนภายใต้โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อน University as a Marketplace (ของมหาวิทยาลัย)

—-

* ผู้อบรมสามารถเลือกรอบการอบรมได้ *

รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 08.30-12.00 .

รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 13.00-16.30 .

รอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 08.30-12.00 .

รอบที่ 4 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 13.00-16.30 .

รอบที่ 5 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 08.30-12.00 .

รอบที่ 6 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 13.00-16.30 .

.

อบรมผ่านโปรแกรม Zoom

Meeting ID: 437 768 5443

Passcode: 22457

—-

สนใจลงทะเบียนได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/nia

กำหนดการอบรม : https://link.bsru.ac.th/nh3

—-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 9 ชั้น 2

ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ โทร. 081-920-8747

คุณกิติพันธ์ ประสพพันธุ์ โทร. 088-291-9839


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น