ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. จัดอบรมเรื่อง การยกระดับเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมขีดความสามารถมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. จัดอบรมเรื่อง “การยกระดับเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมขีดความสามารถมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม” และแนะนำระบบฐานข้อมูลชุมชนและสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนUniversity as a Marketplace (ของมหาวิทยาลัย) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 10 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และ วิทยากรโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/nii


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น