วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สิบเอกสุรสิทธิ์ ชานาญอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และสรรค์สร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สิบเอกสุรสิทธิ์ ชานาญอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และสรรค์สร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/BSRU.science

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น