แผนปฏิบัติราชการ / แผนปฏิบัติการงบประมาณ

 

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติราชการรายจ่าย 64
งบประมาณ บก.ศ-คงคลัง

แผนปฏิบัติราชการรายจ่าย 2564
งบประมาณ บก.ศ

แผนปฏิบัติราชการรายจ่าย 2564
งบประมาณแผ่นดิน

เงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัตราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจำปีงบประมาณ 2563

เงินรายได้ประเภท บก.ศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เงินรายได้ประเภท คงคลัง-บกศ.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติราชการ 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย-2562 (เงินประมาณงบ คงคลัง-บก.ศ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย-2562 (เงินประมาณงบบก.ศ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย-2562 (เงินประมาณงบแผ่นดิน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 180 total views,  1 views today