วันที่ 22 เมษายน 2567 สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการอบรมหลักสูตรนักสมุนไพรรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 22 เมษายน 2567
สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการอบรมหลักสูตรนักสมุนไพรรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 97 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยการอบรมประกอบด้วย 3 ฐาน ได้แก่
✨ฐานที่ 1 การศึกษาสายพันธุ์พืชสมุนไพร
วิทยากร คือ อ.ชุติมา กาบแก้ว, ผศ.ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, อ.ภัทรภร เอื้อรักสกุล
✨ฐานที่ 2 การสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพร
วิทยากร คือ ผศ.ดร.อุมาลี นามดวง, อ.ดร.นิลุบล สอนแก้ว
✨ฐานที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยการทำสบู่จากสมุนไพร
วิทยากร คือ ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา, ผศ.ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก
💕 ขอขอบคุณ บริษัทที่ให้การสนับสนุน ดังต่อไปนี้
1. บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
2. บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท แลคตาซอย จำกัด

—-
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/10cf


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น