วันที่ 20 – 28 เมษายน 2567 รศ. ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. นำผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมใน “โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 7)” เพื่อศึกษาเรียนรู้ ณ Hue University of Science ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 20 – 28 เมษายน 2567
“รศ. ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์” คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมใน “โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 7)” เพื่อศึกษาเรียนรู้ ณ Hue University of Science ด้วยการสัมมนาในหัวข้อ Chemistry, Pharmaceutical, Science and Technology Products ที่ Pharmaceutical Chemistry Research Lab/ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้ภาษาเวียดนาม/อบรมการใช้โปรแกรมฯ ต่างๆ
.
โดย “ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ” รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมพิธีเปิดงาน “National Architecture Student Festival – HUSC 2024” ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวม 29 มหาวิทยาลัย จากประเทศเวียดนาม ไทยและญี่ปุ่น ซึ่งทีมนักศึกษา ได้รับรางวัล 3 ประเภท คือ
1 รางวัลที่ 3 Graphic competition ของ
น.ส.นรากร ทับทิม จากสาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
2 รางวัลที่ 3 Installation artwork competition จากทีมนักศึกษา
3. รางวัลที่ 3 Team building contest จากทีมนักศึกษา
.
อีกทั้งผู้ร่วมโครงการฯ ยังได้ศึกษาระบบนิเวศต่างๆ เช่น ภูเขา/แม่น้ำหอม (Vong Canh Hill) โบสถ์/ป่าสน (Thien An Hill) ป่าโกงกาง (Mangrove forest) และชายหาดทวนอัน (Thuan An beach) รวมทั้งศึกษาศิลปวัฒนธรรม ในสถานที่ต่างๆ เช่น ฮอยอัน/พระราชวังเว้ (Imperial Citadel Hue)/สุสานจักรพรรดิมินห์มาง (Tomb of Minh Mang)/สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ (Tomb of Khai Dinh) และวัดเจดีย์เทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) เป็นต้น
.
การเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้จึงสามารถเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์นักศึกษาและอาจารย์ ให้ประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาระบบนิเวศ ภาษาและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งการเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติครั้งนี้ นักศึกษาได้รับรางวัลด้วย จึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีศักยภาพที่ได้รับการพัฒนามาจากสาขา คณะและมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/10bl


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น