คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 6) ณ Hue University of Science เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 6) ณ Hue University of Science เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อทำให้นักศึกษาและคณาจารย์มีความรู้ความสามารถ ความรอบรู้ และโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทำวิจัย การประยุกต์ใช้และการจัดการวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจนเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ Hue University of Science และหน่วยงานอื่นๆ ของประเทศเวียดนาม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/n73


รวม Vlog บรรยากาศความสนุกของน้องๆ 🙂
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น