วันที่ 24 เมษายน 2567 สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการอบรมหลักสูตรความรู้สมุนไพรสำหรับครู รุ่นที่ 1 ให้กับครูและอาจารย์ ศึกษาดูงานการวิเคราะห์สมุนไพรด้วยเครื่องมือขั้นสูง ณ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วิทยากรโย ดร.ณัฏฐา วิริยะกุล

วันที่ 24 เมษายน 2567
สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการอบรมหลักสูตรความรู้สมุนไพรสำหรับครู รุ่นที่ 1 ให้กับครูและอาจารย์ ศึกษาดูงานการวิเคราะห์สมุนไพรด้วยเครื่องมือขั้นสูง ณ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วิทยากรโย ดร.ณัฏฐา วิริยะกุล

💕 ขอขอบคุณ บริษัทและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ ดังต่อไปนี้
1. ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
4. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท แลคตาซอย จำกัด

—-
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/10ch


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น