การรายงานผลการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จากสภามหาวิทยาลัย
การรายงานผลการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 9
——
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/g49

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น