วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ : การพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ : การพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรปลอดภัย กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ครั้งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนอิ่มใจ ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการพัฒนา คือ ไวน์มะม่วงหาว และคอมบูชามะขามป้อม และวิสาหกิจชุมชนโสมจันทร์ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยกวน และแนวทางการขอขึ้นทะเบียน อย.ผลิตภัณฑ์
.
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสาขาเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/10j7
https://link.bsru.ac.th/10j8

#เกษตรบ้านสมเด็จ #เทคโนโลยีการเกษตร
#เทคโนโลยีการอาหาร
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น