วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ”

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ”โดยวิทยากรทั้ง 3 ท่าน
– ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ภัทรธรรม
– รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
– อาจารย์ ดร.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์
และร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/tgc


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น