โครงการส่งเสริมทักษะดิจิทัลและพัฒนาซอฟท์สกิล (soft skills) นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative media champ สร้างสรรค์นักสร้างสื่อด้วยกระบวนวิศวกรสังคม

โครงการส่งเสริมทักษะดิจิทัลและพัฒนาซอฟท์สกิล (soft skills)
นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
Creative media champ
สร้างสรรค์นักสร้างสื่อด้วยกระบวนวิศวกรสังคม

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 9101 (อาคาร 9 ชั้น 10)

กำหนดการอบรม :
http://link.bsru.ac.th/sca

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น