สาขาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการและกิจกรรมอบรมทักษะการสอนติวเพื่อเพิ่มทางเลือกให้บัณฑิตครูมีอาชีพที่สองรองรับ”

สาขาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัด “โครงการและกิจกรรมอบรมทักษะการสอนติวเพื่อเพิ่มทางเลือกให้บัณฑิตครูมีอาชีพที่สองรองรับ”
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยวิทยากรเป็นคุณครูโรงเรียนวัดทรงธรรมที่มีอาชีพเสริมหลังเวลาราชการเป็นติวเตอร์ 2 ท่าน คือ
1. คุณครูพรชนก อารมณ์สุขโข วุฒิการศึกษา คือ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านมีความเชี่ยวชาญในการสอนและการติวด้านวิทยาศาสตร์
2. คุณครูนิพนธ์ พลอาวุธ วุฒิการศึกษา คือ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ท่านมีความเชี่ยวชาญในการสอนและการติวด้านชีววิทยา
ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมและทำกิจกรรมจะได้รับความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการติว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเตรียมความพร้อมให้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น