ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 คน
———-
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ค่ายวิทยาศาสตร์) ในกิจกรรมปฏิบัติการทางชีววิทยา และปฏิบัติการทางเคมี ให้แก่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 คน โดยมี อาจารย์เนตรนภา แซ่ตั้ง รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัด ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
———
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/ltp

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น