ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฌาน ปัทมะ พลยง ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยได้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

รองศาสตราจารย์ ดร.ฌาน ปัทมะ พลยง
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( 3504 )

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น