วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร : ปลูก สกัด นำไปใช้

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร : ปลูก สกัด นำไปใช้
—-
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร : ปลูก สกัด นำไปใช้ เพื่อเรียนรู้วิธีการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย และถูกกฎหมาย ขั้นตอนการสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สัดส่วนปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการทางการแพทย์ ผู้ป่วยได้ใช้กัญชาอย่างปลอดภัยในการรักษาตนเอง โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ และทีมวิทยากรนำโดย ดร.สุเทพ สุวรรณเกต มาให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โซลลูชั่น โพรวายเดอร์ จำกัด, บริษัท ช.แสงอรุณกรุ๊ป จำกัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง, รพ.สต.บ้านโพธิ์, รพ.สต. หนองโพธิ์, สมาคมพืชเศรษฐกิจไทย อำเภออู่ทอง, บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด, สถาบันปฐมนคร(องค์กรสาธารณประโยชน์), บริษัท ไทยดรายไอซ์ จำกัด, เทียนอันโอสถ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/BSRU.science


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น