วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 รวมทั้งสิ้น 79 คน

โดย ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม มีหัวข้อในการอบรมดังนี้
1) สัณฐานวิทยาพืช สาขาวิชาชีววิทยา
2) โลกและดวงดาว สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ
3) ตรวจดินหาสารอินทรีย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) กว่าจะมาเป็นชีส สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5) อินดิเคเตอร์ธรรมชาติ สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์
6) การสกัดดีเอนเอ

วิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์#ศูนย์วิทยาศาสตร์มบส.#ค่ายวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/pqc


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น