วันที่ 20 – 28 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 7) ณ Hue University of Science เมืองเว้ และ หน่วยงานอื่นๆ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 7) ณ Hue University of Science เมืองเว้ และ หน่วยงานอื่นๆ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 20 – 28 เมษายน พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://link.bsru.ac.th/107e
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น