::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษา ภาคปกติ TCAS รอบ 3
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษา ภาคปกติ TCAS รอบ 3
  • 6 เหตุผลที่เลือกเรียนมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับนักศึกษา ภาคปกติ TCAS รอบ 3 จำนวนที่รับ 2,612 ที่นั่ง
  • ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีรับพระราชทาานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
  • วารสารก้าวทันโลกปีที่ 17 ฉบับที่ 1
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ] - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลประเภทการแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กับระบบควบคุม Smart Home ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
Post : 2018-02-20 16:20:04
 
[ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ] - สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดียคว้ารางวัลชมเชย Stop Motion ในงานราชภัฏบุรีรัมย์ และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC II) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
Post : 2018-02-20 15:58:16
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ขอเชิญทุกท่านประชุมเตรียมความพร้อม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
Post : 2018-02-15 11:37:43
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิคส์ จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนและบุคลากรในสถาบันการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์ ระบบปฏิบัติการ Arduino ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธนบุรีเทพีพลารักษ์
Post : 2018-02-13 15:32:43
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 Atom Games 6th
Post : 2018-02-13 15:13:37
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมงานครบรอบ 1 ปี โครงการ ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Post : 2018-02-12 17:27:39
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุก ] - การรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 หลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร แนะแนวให้นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการราชดำเนิน
Post : 2018-02-12 17:07:01
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Post : 2018-02-12 12:39:47
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Post : 2018-02-12 12:36:12
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
Post : 2018-02-12 12:27:01
 
Page : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
[41-50] of 460
 
   
   
 
 
 
 
   
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

   


ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2560ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

   


ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - แผนผังเส้นทางรถยนต์เข้า - ออก และจุดต่างๆ มสธ. 28-Feb-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - แผนผังจุดรับ-ส่ง-ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานปริญญา 28-Feb-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - แผนผังงานพระราชทานปริญญาบัตร ห้องประชุม มสธ. 28-Feb-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - ตารางรถยนต์บริการ วันที่ 6 มีนาคม 2561 28-Feb-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - จุดถวายอารักขาความปลอดภัยและการจราจร มสธ. 28-Feb-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - รถยนต์ส่วนกลาง สำหรับวิ่งงานรับปริญญา 28-Feb-2018

+ [ ประกาศ ] - เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 17-Jan-2018

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) รอบที่ 2 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) 09-Jan-2018

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบประเมินผลสัมฤทธ์ของงาน รอบที่ 2 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) 09-Jan-2018

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) รอบที่2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 60) 27-Nov-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 60) 27-Nov-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ประกาศรายชื่อสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ปี 2560 20-Nov-2017

+ File Pattern- ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ (Science&Tech) 05-Jul-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017