กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
  •  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
  • ช่องทางประชาสัมพันธ์ไลน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
  • ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ
  •    ดาวน์โหลดข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - บันทึกขอรับค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2559 (แบบใหม่ อัพเดต : 10 กุมภาพันธ์ 2560)
Post : 2017-02-10 17:33:58
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
Post : 2017-02-07 17:12:24
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม
Post : 2017-02-07 16:48:05
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สุริยา พันธ์โกศล อาจารย์ประจำสาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2017-02-07 12:22:06
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
Post : 2017-02-02 17:38:30
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560
Post : 2017-02-02 17:32:28
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - โครงการอบรมเรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเทคนิควิชาการเกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขเพื่อมหาวิทยาลัยปลอดภัยจากยาเสพติด วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
Post : 2017-02-01 17:38:58
 
[ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง Sci&Tech Game 2016 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2560
Post : 2017-01-23 16:50:32
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] การคัดเลือกบุคคลใหม่มาทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง
Post : 2017-01-18 12:37:54
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - พิธีทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
Post : 2017-01-18 11:40:00
 
[ ศูนย์ภาษา ] - รับสมัคร English Courses ฟรี รับจำนวนจำกัด วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึง 16 มกราคม 2560
Post : 2017-01-13 16:14:33
 
[ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ] ประกาศการสอบแก้ I ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Post : 2017-01-13 16:08:56
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วันที่ 14, 18-19 , 28-29 มกราคม 2560
Post : 2017-01-13 16:04:40
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560
Post : 2017-01-12 16:43:38
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชน (ครั้งที่ 3) โดย โครงการบริการวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
Post : 2017-01-12 15:49:35
 
Page : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
[61-75] of 361
 
   
   
 
 
 
 
   
  ระบบส่งวารสารออนไลน์  
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559


ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558

   


ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2557

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ข้อบังคับ-การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอบที่1-อัพเดตวันที่5มิ.ย.60 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสมรรถะ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 14-Jun-2017

+ แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง - 1 มิถุนายน 2560) 02-Jun-2017

+ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่1 (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60) 29-May-2017

+ กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560 09-May-2017

+ ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1) 04-May-2017

+ Power Point การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-May-2017

+ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ สัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม 23-Mar-2017

+ [ ประกาศจากกระทรวงการคลัง ] - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 20-Mar-2017

+ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) 20-Mar-2017