::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2561
  • ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2561
  • ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม 2561
  • กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ หลักสูตร ค.บ.
  • กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ หลักสูตร ค.บ.
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561
 

   
   
 
 
 
 
 
[ สาขาเกษตรศาสตร์ ] - ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง "การจัดสวนถาด" คลิก...เพื่อดูรายละเอียด
Post : 2013-09-11 17:00:20
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการฝึกอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม
Post : 2013-09-02 14:16:29
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คมชัดลึก : สาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการรับรองหลักสูตร ปีที่ 12 ฉบับที่ 4332 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556
Post : 2013-08-30 14:55:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556
Post : 2013-08-26 17:16:04
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์
Post : 2013-08-26 10:10:36
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - หนังสือพิมพ์ ข่าวสด : มบส.ฝึกเทคนิคพื้นฐานชีววิทยา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8302 ข่าวสดรายวัน
Post : 2013-08-23 10:46:52
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - หนังสือพิมพ์ ข่าวสด : คอลัมน์แวดวงราชภัฏ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8300 ข่าวสดรายวัน
Post : 2013-08-21 11:37:21
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556
Post : 2013-08-16 16:09:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - หนังสือพิมพ์ ข่าวสด : มบส.ติวใช้เครื่องมือ อี-ออฟฟิศ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8289 ข่าวสดรายวัน
Post : 2013-08-09 12:32:56
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013
Post : 2013-08-07 16:33:40
 
Page : « 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »
[451-460] of 491
 
   
   
 
 
 
 
   
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

   


ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2560ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

   


ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ [ ดาวน์โหลด ] - แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2561 31-Aug-2018

+ [ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ] - การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 22-Aug-2018

+ [ การประเมินบุคลากร ] - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) รอบที่ 2 (1 เเม.ย. - 30 ก.ย. 61) 17-Aug-2018

+ [ การประเมินบุคลากร] - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ 2 (1 เเม.ย. - 30 ก.ย. 61) 17-Aug-2018

+ [ กำหนดการ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน 08-Aug-2018

+ [ กำหนดการ ] - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ปี 2561 17-Jul-2018

+ [ กำหนดการ ] - กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร คบ.บ. 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) 17-Jul-2018

+ [ กำหนดการ ] - กิกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร วท.บ., พท.บ., ส.บ., บธ.บ., ทล.บ., วศ.บ., อส.บ.) 17-Jul-2018

+ [ กำหนดการ ] - โครงการประชุมผู้ปกครองแยกสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 12-Jul-2018

+ [ กำหนดการ ] - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 11-Jul-2018

+ [ การประกันคุณภาพ ] - ตารางการเข้ารับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 09-Jul-2018

+ แบบฟอร์ม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลคนดีศรีสมเด็จ ประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 06-Jul-2018

+ [ การประเมินบุคลากร ] - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) 03-Jul-2018

+ [ การประเมินบุคลากร] - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) 03-Jul-2018

+ [ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ] - กำหนดการกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม และ แบบเสนอผลงานและรางวัลทางวิชาการ 27-Jun-2018