::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ หลักสูตร วท.บ.
  • กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ หลักสูตร ค.บ.
  • กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ หลักสูตร ค.บ.
  • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย 18-19 กรกฎาคม 2561
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการชาววิทย์ ท่องวิถีชาวพุทธ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
Post : 2014-02-24 15:07:25
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ ๓๓ “อ่างแก้วเกมส์”
Post : 2014-02-17 16:02:28
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 2
Post : 2014-02-17 15:52:07
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557
Post : 2014-02-17 15:02:27
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทย์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภายใต้กิจกรรม
Post : 2014-02-17 14:37:11
 
[ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ] - สาขาวิชาจุลชีวิทยา เรื่อง เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์
Post : 2014-02-11 09:16:41
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
Post : 2014-02-10 15:01:22
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
Post : 2014-02-10 14:55:51
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 1
Post : 2014-01-30 15:25:13
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - อาจารย์ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย เข้ารับทุนการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ของมูลนิธิ ดร.สายหยุด จำปาทอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Post : 2014-01-30 12:03:08
 
Page : « 37 38 39 40 41 42 43 44 45 »
[401-410] of 476
 
   
   
 
 
 
 
   
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

   


ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2560ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

   


ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ [ กำหนดการ ] - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ปี 2561 17-Jul-2018

+ [ กำหนดการ ] - กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร คบ.บ. 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) 17-Jul-2018

+ [ กำหนดการ ] - กิกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร วท.บ., พท.บ., ส.บ., บธ.บ., ทล.บ., วศ.บ., อส.บ.) 17-Jul-2018

+ [ กำหนดการ ] - โครงการประชุมผู้ปกครองแยกสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 12-Jul-2018

+ [ กำหนดการ ] - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 11-Jul-2018

+ [ การประกันคุณภาพ ] - ตารางการเข้ารับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 09-Jul-2018

+ แบบฟอร์ม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลคนดีศรีสมเด็จ ประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 06-Jul-2018

+ [ การประเมินบุคลากร ] - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) 03-Jul-2018

+ [ การประเมินบุคลากร] - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) 03-Jul-2018

+ [ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ] - กำหนดการกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม และ แบบเสนอผลงานและรางวัลทางวิชาการ 27-Jun-2018

+ [ ดาวน์โหลด ] - วิธีการคิดคะแนนประเมิน 1 ตุลาคม 60 - 31 มีนาคม 61 27-Jun-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - แผนผังเส้นทางรถยนต์เข้า - ออก และจุดต่างๆ มสธ. 28-Feb-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - แผนผังจุดรับ-ส่ง-ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานปริญญา 28-Feb-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - แผนผังงานพระราชทานปริญญาบัตร ห้องประชุม มสธ. 28-Feb-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - ตารางรถยนต์บริการ วันที่ 6 มีนาคม 2561 28-Feb-2018