::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2561
  • ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2561
  • ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม 2561
  • กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ หลักสูตร ค.บ.
  • กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ หลักสูตร ค.บ.
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561
 

   
   
 
 
 
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพฯ ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
Post : 2014-04-18 11:34:40
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - กำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ ๔) โดย ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย และทีมงานวิทยากร วันที่ 21-22 เมษายน 2557
Post : 2014-04-18 11:25:37
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
Post : 2014-04-09 11:16:25
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557
Post : 2014-04-08 16:51:07
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557
Post : 2014-04-08 16:32:23
 
[ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ] - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ภาคปกติ (รอบ 2) และภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557
Post : 2014-04-08 16:11:58
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - สามารถดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพฯ ประจำปี 2556 ได้แล้วที่นี่ [คลิก]
Post : 2014-04-01 16:58:59
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - เรื่อง การขึ้นทะเบียนบุตรชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจำนำข้าว
Post : 2014-04-01 16:34:53
 
[ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์] - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เชิญผู้สนใจเข้าอบรม เรื่อง การจัดทำภาพต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ในเอกสารทางวิชาการ
Post : 2014-04-01 15:10:31
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “ธรรมชาติบำบัด เพื่อชีวิตเบิกบาน สู่การทำงานที่เป็นสุข”
Post : 2014-03-13 16:10:07
 
Page : « 37 38 39 40 41 42 43 44 45 »
[401-410] of 491
 
   
   
 
 
 
 
   
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

   


ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2560ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

   


ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ [ ดาวน์โหลด ] - แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2561 31-Aug-2018

+ [ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ] - การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 22-Aug-2018

+ [ การประเมินบุคลากร ] - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) รอบที่ 2 (1 เเม.ย. - 30 ก.ย. 61) 17-Aug-2018

+ [ การประเมินบุคลากร] - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ 2 (1 เเม.ย. - 30 ก.ย. 61) 17-Aug-2018

+ [ กำหนดการ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน 08-Aug-2018

+ [ กำหนดการ ] - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ปี 2561 17-Jul-2018

+ [ กำหนดการ ] - กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร คบ.บ. 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) 17-Jul-2018

+ [ กำหนดการ ] - กิกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร วท.บ., พท.บ., ส.บ., บธ.บ., ทล.บ., วศ.บ., อส.บ.) 17-Jul-2018

+ [ กำหนดการ ] - โครงการประชุมผู้ปกครองแยกสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 12-Jul-2018

+ [ กำหนดการ ] - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 11-Jul-2018

+ [ การประกันคุณภาพ ] - ตารางการเข้ารับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 09-Jul-2018

+ แบบฟอร์ม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลคนดีศรีสมเด็จ ประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 06-Jul-2018

+ [ การประเมินบุคลากร ] - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) 03-Jul-2018

+ [ การประเมินบุคลากร] - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) 03-Jul-2018

+ [ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ] - กำหนดการกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม และ แบบเสนอผลงานและรางวัลทางวิชาการ 27-Jun-2018