::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
  • ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
  • กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ประกาศกำหนดการซ้อมย่อย - ซ้อมใหญ่ของบัณฑิตประจำปี 2561
  • ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีรับพระราชทาานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
  • วารสารก้าวทันโลกปีที่ 17 ฉบับที่ 1
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ภาพกิจกรรมกีฬาชงโคเกมส์ 21 กันยายน 2556
Post : 2013-10-08 14:25:12
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ข่าวสด : ต้อนรับนศ.จากเวียดนาม วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8317 ข่าวสดรายวัน
Post : 2013-09-13 14:33:41
 
[ สาขาเกษตรศาสตร์ ] - ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง "การจัดสวนถาด" คลิก...เพื่อดูรายละเอียด
Post : 2013-09-11 17:00:20
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการฝึกอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม
Post : 2013-09-02 14:16:29
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คมชัดลึก : สาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการรับรองหลักสูตร ปีที่ 12 ฉบับที่ 4332 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556
Post : 2013-08-30 14:55:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556
Post : 2013-08-26 17:16:04
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์
Post : 2013-08-26 10:10:36
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - หนังสือพิมพ์ ข่าวสด : มบส.ฝึกเทคนิคพื้นฐานชีววิทยา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8302 ข่าวสดรายวัน
Post : 2013-08-23 10:46:52
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - หนังสือพิมพ์ ข่าวสด : คอลัมน์แวดวงราชภัฏ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8300 ข่าวสดรายวัน
Post : 2013-08-21 11:37:21
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556
Post : 2013-08-16 16:09:00
 
Page : « 37 38 39 40 41 42 43 44 45 »
[401-410] of 443
 
   
   
 
 
 
 
   
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

   


ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - แผนผังเส้นทางรถยนต์เข้า - ออก และจุดต่างๆ มสธ. 28-Feb-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - แผนผังจุดรับ-ส่ง-ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานปริญญา 28-Feb-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - แผนผังงานพระราชทานปริญญาบัตร ห้องประชุม มสธ. 28-Feb-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - ตารางรถยนต์บริการ วันที่ 6 มีนาคม 2561 28-Feb-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - จุดถวายอารักขาความปลอดภัยและการจราจร มสธ. 28-Feb-2018

+ [ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ] - รถยนต์ส่วนกลาง สำหรับวิ่งงานรับปริญญา 28-Feb-2018

+ [ ประกาศ ] - เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 17-Jan-2018

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) รอบที่ 2 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) 09-Jan-2018

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบประเมินผลสัมฤทธ์ของงาน รอบที่ 2 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) 09-Jan-2018

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) รอบที่2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 60) 27-Nov-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 60) 27-Nov-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ประกาศรายชื่อสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ปี 2560 20-Nov-2017

+ File Pattern- ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ (Science&Tech) 05-Jul-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017