กลับสู่หน้าหลัก
 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร
  • งานแสดงมุทิตาจิตวาระเกษียณอายุราชการ อาจารย์พันธ์ศักดิ์  พ่วงพงษ์
  • เชิญชวนผู้มีสิทธิ์สรรหาฯ เสนอชื่อตัวแทนคัดเลือกผอ. ทั้ง 3 สำนัก
  • โครงการประสานงานสอบมาตราฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC
  • คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
  • พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1)
Post : 2017-05-04 18:07:44
 
[ ศูนย์ภาษา ] - ประกาศการสอบ CEFR สำหรับนิสิต นักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ. พ. ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2-3/2559
Post : 2017-05-04 17:25:19
 
[ สาขาวิชาชีววิทยา ] - สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบที่ 3)
Post : 2017-05-04 15:47:24
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2560
Post : 2017-05-03 15:13:08
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ การจัดทำแผน งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560
Post : 2017-05-02 17:00:20
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2560
Post : 2017-05-02 16:48:26
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นิธิศ ปุณธนกรภัทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2017-04-24 15:14:01
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เกษม กมลชัยพิสิฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2017-04-24 15:12:58
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และบุคลากร
Post : 2017-04-24 15:08:51
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนคณาจารย์ เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 27 ชั้น 4
Post : 2017-04-24 15:03:42
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม และไฟล์เสียงบรรยาย ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม และไฟล์เสียงบรรยาย โครงการ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาฯ วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
Post : 2017-04-24 15:00:17
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด เพื่อพัฒนาทักษะการเรียน การสอนสำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
Post : 2017-04-21 19:21:59
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ หลักการวัดปละประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน การสอนสำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2017-04-19 11:52:07
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการสัมภาษณ์การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย หน่วยตรวจสอบภายใน
Post : 2017-04-18 16:32:06
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] - เชิญนิสิตที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
Post : 2017-03-30 17:49:54
 
Page : « 1 2 3 4 5 6 7 8 »
[46-60] of 382
 
   
   
 
 
 
 
   
  ระบบส่งวารสารออนไลน์  
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

   


ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ File Pattern- ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ (Science&Tech) 05-Jul-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ข้อบังคับ-การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอบที่1-อัพเดตวันที่5มิ.ย.60 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสมรรถะ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 14-Jun-2017

+ แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง - 1 มิถุนายน 2560) 02-Jun-2017

+ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่1 (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60) 29-May-2017

+ กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560 09-May-2017

+ ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1) 04-May-2017

+ Power Point การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-May-2017

+ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ สัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม 23-Mar-2017

+ [ ประกาศจากกระทรวงการคลัง ] - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 20-Mar-2017