กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ
  • 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ
  •  28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
  • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายหลังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  • เรียนรู้งานสืบสานโครงการพระราชดำริ และพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรมไทยสู่สากล ณ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
  • สาขาวิชาคณิตฯ รับสมัครอาจารย์ผู้สอนวิชาการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ] - เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การระบุพืชสมุนไพรด้วยเครื่องหมาย DNA Barcode
Post : 2013-07-25 12:37:34
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
Post : 2013-07-25 12:34:41
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีแห่เทียนพรรษา ณ วัดบุปผาราม วรวิหาร วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
Post : 2013-07-25 12:31:14
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Post : 2013-07-18 17:46:35
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - หนังสือพิมพ์ ข่าวสด : คอลัมน์การศึกษา : วิทย์มบส.นำร่องระบบใหม่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8265 ข่าวสดรายวัน
Post : 2013-07-17 11:14:54
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
Post : 2013-07-15 16:56:47
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - การซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2554-2555
Post : 2013-07-15 16:49:17
 
[ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ] - เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการผลิตและทำให้โปรตีนบริสุทธิ์
Post : 2013-07-03 16:32:05
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
Post : 2013-06-25 15:22:39
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณาจารย์และนักศึกษา ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ University of Science,VNU.HCM เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
Post : 2013-06-25 15:11:29
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณาจารย์และนักศึกษา ศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Hue University of Science เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
Post : 2013-06-25 12:27:32
 
[ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ] - อาจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยบริการวิชาการเรื่อง : สมุนไพรเกษตรอินทรีย์
Post : 2013-06-14 14:57:31
 
[ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ] - อาจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยบริการวิชาการเรื่องโรคเบาหวาน : รายการกระชับสมอง
Post : 2013-05-22 16:16:03
 
[ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ] - อาจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย แนะนำเก็บตก สกว.งานวิจัยใช้ได้จริง
Post : 2013-05-21 12:47:11
 
[ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ] - อาจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย แนะนำธุรกิจติดดาว: "ศรีมาลา"ไอศกรีมไทยปั่นจากใจใส่ดอกไม้
Post : 2013-05-21 12:31:35
 
Page : « 20 21 22 23 24 25
[346-360] of 372
 
   
   
 
 
 
 
   
  ระบบส่งวารสารออนไลน์  
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

   


ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ File Pattern- ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ (Science&Tech) 05-Jul-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ข้อบังคับ-การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอบที่1-อัพเดตวันที่5มิ.ย.60 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสมรรถะ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 14-Jun-2017

+ แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง - 1 มิถุนายน 2560) 02-Jun-2017

+ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่1 (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60) 29-May-2017

+ กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560 09-May-2017

+ ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1) 04-May-2017

+ Power Point การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-May-2017

+ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ สัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม 23-Mar-2017

+ [ ประกาศจากกระทรวงการคลัง ] - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 20-Mar-2017