กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
  •  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
  • ช่องทางประชาสัมพันธ์ไลน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
  • ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ
  •    ดาวน์โหลดข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ] - อาจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยบริการวิชาการเรื่อง : สมุนไพรเกษตรอินทรีย์
Post : 2013-06-14 14:57:31
 
[ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ] - อาจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยบริการวิชาการเรื่องโรคเบาหวาน : รายการกระชับสมอง
Post : 2013-05-22 16:16:03
 
[ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ] - อาจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย แนะนำเก็บตก สกว.งานวิจัยใช้ได้จริง
Post : 2013-05-21 12:47:11
 
[ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ] - อาจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย แนะนำธุรกิจติดดาว: "ศรีมาลา"ไอศกรีมไทยปั่นจากใจใส่ดอกไม้
Post : 2013-05-21 12:31:35
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี 13-17 พฤษภาคม 2556
Post : 2013-05-21 12:10:24
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - อาจารย์ ดร.นภาพร แก้วดวงดี ได้รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม
Post : 2013-04-24 17:11:53
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - การประชุมสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ชุดใหม่) ครั้งที่ 1
Post : 2013-03-20 14:53:32
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการค่ายสืบสานงานสโมสร วันที่ 8-10 มีนาคม 2556
Post : 2013-03-14 15:27:29
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - งานปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555
Post : 2013-02-28 11:16:52
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ Exit Exam ปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2013-02-13 09:26:08
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ภาพงานกิจกรรม กีฬาวิทย์สัมพันธ์ 2555
Post : 2012-12-28 10:47:56
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ภาพบรรยากาศงาน คืนสู่เหย้า...ชาวคณะวิทย์
Post : 2012-12-25 10:59:22
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)
Post : 2012-12-24 16:32:06
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการกีฬาเครือข่าย 9 ราชภัฏ
Post : 2012-12-13 11:32:27
 
[ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ] - เปิดรับสมัครสอบนิสิตเข้าศึกษาภาคปกติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556
Post : 2012-12-06 09:49:24
 
Page : « 20 21 22 23 24 25
[346-360] of 361
 
   
   
 
 
 
 
   
  ระบบส่งวารสารออนไลน์  
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559


ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558

   


ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2557

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ข้อบังคับ-การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอบที่1-อัพเดตวันที่5มิ.ย.60 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสมรรถะ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 14-Jun-2017

+ แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง - 1 มิถุนายน 2560) 02-Jun-2017

+ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่1 (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60) 29-May-2017

+ กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560 09-May-2017

+ ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1) 04-May-2017

+ Power Point การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-May-2017

+ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ สัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม 23-Mar-2017

+ [ ประกาศจากกระทรวงการคลัง ] - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 20-Mar-2017

+ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) 20-Mar-2017