กลับสู่หน้าหลัก
 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร
  • งานแสดงมุทิตาจิตวาระเกษียณอายุราชการ อาจารย์พันธ์ศักดิ์  พ่วงพงษ์
  • เชิญชวนผู้มีสิทธิ์สรรหาฯ เสนอชื่อตัวแทนคัดเลือกผอ. ทั้ง 3 สำนัก
  • โครงการประสานงานสอบมาตราฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC
  • คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
  • พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์
Post : 2013-08-26 11:10:36
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - หนังสือพิมพ์ ข่าวสด : มบส.ฝึกเทคนิคพื้นฐานชีววิทยา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8302 ข่าวสดรายวัน
Post : 2013-08-23 11:46:52
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - หนังสือพิมพ์ ข่าวสด : คอลัมน์แวดวงราชภัฏ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8300 ข่าวสดรายวัน
Post : 2013-08-21 12:37:21
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556
Post : 2013-08-16 17:09:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - หนังสือพิมพ์ ข่าวสด : มบส.ติวใช้เครื่องมือ อี-ออฟฟิศ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8289 ข่าวสดรายวัน
Post : 2013-08-09 13:32:56
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013
Post : 2013-08-07 17:33:40
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - หนังสือพิมพ์ ข่าวสด : มบส.อบรมแนวคิดดีเอ็นเอบาร์โค้ด ระบุชนิดสิ่งมีชีวิตเน้นฐานข้อมูล วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8285 ข่าวสดรายวัน
Post : 2013-08-05 17:27:57
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2555 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2013-07-29 16:12:19
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - หนังสือพิมพ์ ข่าวสด : คอลัมน์แวดวงราชภัฏ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8271 ข่าวสดรายวัน
Post : 2013-07-25 12:43:58
 
[ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ] - เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ และ เรื่อง การนำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
Post : 2013-07-25 11:18:45
 
[ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ] - เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การระบุพืชสมุนไพรด้วยเครื่องหมาย DNA Barcode
Post : 2013-07-25 12:37:34
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
Post : 2013-07-25 12:34:41
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีแห่เทียนพรรษา ณ วัดบุปผาราม วรวิหาร วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
Post : 2013-07-25 12:31:14
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Post : 2013-07-18 17:46:35
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - หนังสือพิมพ์ ข่าวสด : คอลัมน์การศึกษา : วิทย์มบส.นำร่องระบบใหม่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8265 ข่าวสดรายวัน
Post : 2013-07-17 11:14:54
 
Page : « 20 21 22 23 24 25 26 »
[346-360] of 382
 
   
   
 
 
 
 
   
  ระบบส่งวารสารออนไลน์  
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

   


ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ File Pattern- ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ (Science&Tech) 05-Jul-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ข้อบังคับ-การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอบที่1-อัพเดตวันที่5มิ.ย.60 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสมรรถะ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 14-Jun-2017

+ แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง - 1 มิถุนายน 2560) 02-Jun-2017

+ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่1 (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60) 29-May-2017

+ กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560 09-May-2017

+ ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1) 04-May-2017

+ Power Point การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-May-2017

+ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ สัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม 23-Mar-2017

+ [ ประกาศจากกระทรวงการคลัง ] - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 20-Mar-2017