::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีรับพระราชทาานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
  • วารสารก้าวทันโลกปีที่ 17 ฉบับที่ 1
  • กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง Sci & Tech Game 2017
  • งานวันพิราลัย 2561
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ขอเชิญทุกท่านประชุมเตรียมความพร้อม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
Post : 2018-02-15 11:37:43
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิคส์ จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนและบุคลากรในสถาบันการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์ ระบบปฏิบัติการ Arduino ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธนบุรีเทพีพลารักษ์
Post : 2018-02-13 15:32:43
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 Atom Games 6th
Post : 2018-02-13 15:13:37
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมงานครบรอบ 1 ปี โครงการ ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Post : 2018-02-12 17:27:39
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุก ] - การรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 หลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร แนะแนวให้นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการราชดำเนิน
Post : 2018-02-12 17:07:01
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Post : 2018-02-12 12:39:47
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Post : 2018-02-12 12:36:12
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
Post : 2018-02-12 12:27:01
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - จัดกิจกรรมฝึกทักษะและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
Post : 2018-01-25 16:04:37
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหรรณพาราม (ครั้งที่ 2) วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
Post : 2018-01-25 16:03:53
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-10] of 418
 
   
   
 
 
 
 
   
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

   


ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ [ ประกาศ ] - เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 17-Jan-2018

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) รอบที่ 2 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) 09-Jan-2018

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบประเมินผลสัมฤทธ์ของงาน รอบที่ 2 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) 09-Jan-2018

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) รอบที่2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 60) 27-Nov-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 60) 27-Nov-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ประกาศรายชื่อสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ปี 2560 20-Nov-2017

+ File Pattern- ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ (Science&Tech) 05-Jul-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ข้อบังคับ-การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอบที่1-อัพเดตวันที่5มิ.ย.60 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสมรรถะ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 14-Jun-2017

+ แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง - 1 มิถุนายน 2560) 02-Jun-2017