::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
  • การรับสมัครนักศึกษา
  • การชำระค่าบำรุงการศึกษา
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
  • การรับสมัครนักศึกษา
  • การชำระค่าบำรุงการศึกษา
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

   
   
 
 
 
 
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร : ปลูก สกัด นำไปใช้
Post : 2021-03-02 13:15:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนวัดราชบพิธ วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2021-03-01 14:21:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
Post : 2021-02-16 11:57:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ธนาสินธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)
Post : 2021-02-01 15:13:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีและคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนที่จ.สุพรรณบุุรีทั้ง 9 แห่ง เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และสรรค์สร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2021-01-27 10:07:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สิบเอกสุรสิทธิ์ ชานาญอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และสรรค์สร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2021-01-27 09:24:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นายนพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และสรรค์สร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลยี
Post : 2021-01-26 14:56:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และสรรค์สร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2021-01-26 14:18:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ดร.เชี่ยวชาญ ดวงใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และสรรค์สร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2021-01-20 11:02:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และสรรค์สร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2021-01-20 10:41:00
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-10] of 693
 
   
   
 
 
 
 
 

สามารถดาวน์โหลดวารสารก้าวทันโลกได้ ที่นี่ คลิก!!!

 
   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ เอกสารแนบเพิ่มเติม - การประเมินภาระงาน 04-Dec-2020

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 2 (รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 02-Dec-2020

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 02-Dec-2020

+ (งานวิจัย) - แบบฟอร์มการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 27-Oct-2020

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 2 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63) 27-Aug-2020

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63) 11-Aug-2020

+ บันทึก กบบ./ว.329 - รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จัดส่งไฟล์รูปภาพบุคลากร (ปัจจุบัน) 04-Apr-2020

+ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 20-Feb-2020

+ แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ (สาขาวิชา, อาจารย์-บุคลากร) 28-Nov-2019

+ แบบประเมินผลงาน ปมบส-1 (เดือน ต.ต. 62 - 31 มี.ค 63 สมบูรณ์) 28-Oct-2019

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 2 06-Feb-2019

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 06-Feb-2019

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62) 06-Feb-2019

+ ประกอบการประเมิน ปี 61 - ข้อบังคับฯ การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (19.2.2559) 16-Nov-2018

+ ประกอบการประเมิน ปี 61 - ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (24.2.2559) 16-Nov-2018