::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
  • การรับสมัครนักศึกษา
  • การชำระค่าบำรุงการศึกษา
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
  • การรับสมัครนักศึกษา
  • การชำระค่าบำรุงการศึกษา
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

   
   
 
 
 
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Post : 2020-11-23 14:26:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี บูธคณะวิทย์อยู่ลำดับที่ 42-43
Post : 2020-11-13 11:30:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1809) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (180902)
Post : 2020-11-03 15:43:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนทวีธาภิเษก วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2020-11-03 15:15:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2020-09-18 15:15:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
Post : 2020-09-10 12:21:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท Zebra Technologies (Thailand) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยระบบสารสนเทศ WepMEt วันที่ 17 - 18 กันยายน 2563
Post : 2020-09-03 10:57:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2020-09-03 10:39:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ชีววิทยาของผึ้ง โดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2020-08-30 11:15:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ผลผลิตจากผึ้ง โดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2020-08-30 10:48:00
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-10] of 663
 
   
   
 
 
 
 
 

สามารถดาวน์โหลดวารสารก้าวทันโลกได้ ที่นี่ คลิก!!!

 
   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ (งานวิจัย) - แบบฟอร์มการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 27-Oct-2020

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 2 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63) 27-Aug-2020

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63) 11-Aug-2020

+ บันทึก กบบ./ว.329 - รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จัดส่งไฟล์รูปภาพบุคลากร (ปัจจุบัน) 04-Apr-2020

+ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 20-Feb-2020

+ แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ (สาขาวิชา, อาจารย์-บุคลากร) 28-Nov-2019

+ แบบประเมินผลงาน ปมบส-1 (เดือน ต.ต. 62 - 31 มี.ค 63 สมบูรณ์) 28-Oct-2019

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 2 06-Feb-2019

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 06-Feb-2019

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62) 06-Feb-2019

+ ประกอบการประเมิน ปี 61 - ข้อบังคับฯ การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (19.2.2559) 16-Nov-2018

+ ประกอบการประเมิน ปี 61 - ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (24.2.2559) 16-Nov-2018

+ ประกาศกพอ.หลักเกณฑ์การขอตำแหน่ง 2561 29-Oct-2018

+ กำหนดการ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน 08-Aug-2018

+ กำหนดการ - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ปี 2561 17-Jul-2018