::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 portfolio ครั้งที่ 1
  • รับสมัครนักศึกษา ปี 2565
  • รับสมัครนักศึกษา ปี 2565
  • ปฏิทินวิชาการ 1/2564
  • กำหนดวันสอนชดเชย 1/2564
  • รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 portfolio ครั้งที่ 1
  • รับสมัครนักศึกษา ปี 2565
  • รับสมัครนักศึกษา ปี 2565
  • ปฏิทินวิชาการ 1/2564
  • กำหนดวันสอนชดเชย 1/2564
 

   
   
 
 
 
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร หัวหน้าแผนงาน และทีมงานคณะวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเสนอผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
Post : 2021-11-26 09:21:46
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตรวจรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอนได้เลย :)
Post : 2021-11-25 10:15:39
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ นายศุนัย วิลาสังข์ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ
Post : 2021-11-24 10:50:18
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนู เมยดงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2021-11-24 10:49:53
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ รับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564" สาขาบริหารการศึกษา จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
Post : 2021-11-19 12:04:19
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว รับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564" สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
Post : 2021-11-19 11:27:48
 
เปิดรับสมัครแล้ว!! คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน ปี 2565 คลิก!
Post : 2021-11-11 14:36:48
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
Post : 2021-11-05 14:28:18
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1)
Post : 2021-10-18 11:34:56
 
[ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ] - วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
Post : 2021-10-14 09:58:43
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-10] of 723
 
   
   
 
 
 
 
 

สามารถดาวน์โหลดวารสารก้าวทันโลกได้ ที่นี่ คลิก!!!

 
   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ แบบฟอร์ม (pdf) - แผนการพัฒนาตนเอง (2564-2566) 24-Nov-2021

+ แบบฟอร์ม (word) - แผนการพัฒนาตนเอง (2564-2566) 24-Nov-2021

+ แบบฟอร์ม - ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 11-Nov-2021

+ แบบฟอร์ม - ส่งบทความวิชาการและผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 09-Nov-2021

+ แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์คณะวิทย์ 07-Sep-2021

+ แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์คณะวิทย์ 07-Sep-2021

+ ประเมินผลงาน - ยุทธศาสตร์คณะวิทย์ 07-Sep-2021

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 2 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64) 05-Aug-2021

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64) 05-Aug-2021

+ (2566) แบบเสนอ โครงการยุทธศาสตร์มรภ. 2566 27-Jul-2021

+ (2566) แบบฟอร์มคำของบลงทุนครุภัณฑ์ , สิ่งก่อสร้าง 27-Jul-2021

+ เอกสารแนบเพิ่มเติม - การประเมินภาระงาน 04-Dec-2020

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 2 (รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 02-Dec-2020

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 02-Dec-2020

+ (งานวิจัย) - แบบฟอร์มการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 27-Oct-2020