::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
กลุ่มงานวิจัย
Summary of International Publications 2011 - 2019
ข่าวสารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / ผลงานวิจัย
คู่มือการขอจดสิขสิทธ์และสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา
เงินอุดหนุนการวิจัย
บทความวิจัย / บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษางานวิจัย
ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย
โครงการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ อุตสาหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3
โครงการการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Dong-Ah Institute od Media and Arts (DIMA)
Data Base ผลงานวิจัยของอาจารยในคณะวิทยาศาสตร์ ฯ