::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 ต้องการค้นหาเอกสาร 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 10 รายการ
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์สินเชื่อโครงการสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 28-Nov-2017

+ ประกาศ เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 23-Nov-2017

+ ประกาศ เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 13-Mar-2017

+ แบบฟอร์มแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-Aug-2016

+ หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ พ.ศ. 2559 28-Jul-2015

+ บันทึกขอรับค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการ (คณะวิทย์ฯ 59) 28-Jul-2015

+ แบบขอรับค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (คณะวิทย์ฯ 59) 28-Jul-2015

+ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงบประมาณ 400,000 บาท 19-Feb-2016

+ โครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) ครั้งที่ 16 18-Feb-2016

+ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP Congress IV) 03-Nov-2015
Total 10 File [Pages 1 of 1 ] [1]