::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 ต้องการค้นหาเอกสาร 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 2456 รายการ
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564) 02-Dec-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างควบคุมอุณหภูมิ 1 อ่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564) 02-Dec-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิเขย่า 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564) 02-Dec-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564) 02-Dec-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotmeter) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564) 02-Dec-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกลั่นน้ำ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564) 02-Dec-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตีบดละเอียด 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564) 02-Dec-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมพับเก็บได้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) 30-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) 30-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) 30-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) 30-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) 30-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) 30-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564) 29-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการตามระยะ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564) 26-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อดิจิทัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564) 24-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564) 24-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 คิว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564) 22-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564) 22-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564) 22-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564) 17-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564) 16-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) 15-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสาย Lab ชนิด Cat 6 (ภายใน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564) 11-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอแสดงผลพร้อมปากกาสำหรับงานสร้างสรรค์ภาพดิจิทัล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) 10-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564) 09-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564) 08-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องระเหยสารภายใต้ความดันสูง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564) 08-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564) 08-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564) 04-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564) 04-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำโบร์ชัวร์ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564) 03-Nov-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564) 28-Oct-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นผสมอาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564) 28-Oct-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564) 27-Oct-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างถ่ายเอกสารวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564) 26-Oct-2021

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564) 25-Oct-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564) 19-Oct-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564) 19-Oct-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564) 19-Oct-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายบอกทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564) 19-Oct-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564) 18-Oct-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564) 18-Oct-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564) 07-Oct-2021

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 กันยายน 2564) 22-Sep-2021

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 กันยายน 2564) 22-Sep-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 16 กันยายน 2564) 16-Sep-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 16 กันยายน 2564) 16-Sep-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเปิดฝากระป๋อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 กันยายน 2564) 15-Sep-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 กันยายน 2564) 15-Sep-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 กันยายน 2564) 15-Sep-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 กันยายน 2564) 15-Sep-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 กันยายน 2564) 15-Sep-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 กันยายน 2564) 15-Sep-2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 กันยายน 2564) 15-Sep-2021
Total 2456 File [Pages 1 of 45] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]