::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 ต้องการค้นหาเอกสาร 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 599 รายการ
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างออกแบบไวนิล ปริ้นทโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561) 17-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561) 17-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561) 15-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561) 15-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561) 15-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561) 15-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561) 15-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561) 10-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561) 08-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561) 08-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561) 07-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ไวนิล และทำเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561) 07-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) 06-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) 06-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) 06-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) 06-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) 06-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) 06-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) 06-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561) 03-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561) 03-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์ และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561) 03-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561) 03-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561) 03-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561) 03-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561) 03-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สูจิบัตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561) 02-Aug-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 31-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 31-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561) 26-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561) 26-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์และเอกสารเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561) 26-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561) 26-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561) 26-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561) 26-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมต้นกล้าสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561) 26-Jul-2018

 + ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาเตรียมต้นกล้าสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 24-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 24-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 24-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 24-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 24-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 24-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 24-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 24-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 24-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 24-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 24-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 24-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 24-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561) 23-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือ 70 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561) 23-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561) 23-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561) 23-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561) 23-Jul-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561) 23-Jul-2018
Total 599 File [Pages 1 of 11] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]