::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 ต้องการค้นหาเอกสาร 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 820 รายการ
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561) 12-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561) 11-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561) 11-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561) 11-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561) 11-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561) 11-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561) 11-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561) 11-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561) 07-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561) 06-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561) 06-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561) 06-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561) 06-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561) 06-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561) 06-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561) 06-Dec-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561) 29-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561) 29-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561) 29-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561) 29-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 28-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 28-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความหวาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 28-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง DSLR จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 28-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 28-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหญิง อาคาร 9 ชั้น 8 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 28-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 28-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561) 27-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561) 27-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561) 27-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561) 27-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561) 27-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561) 26-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) 23-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแมคโคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) 23-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561) 23-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561) 22-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561) 22-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 7 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561) 22-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 21-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 21-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 21-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 21-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) 20-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) 20-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) 20-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 12-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) 20-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) 20-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแล รดน้ำ สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) 20-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษา ขยายพันธ์และเก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) 20-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) 20-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) 20-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) 13-Nov-2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสาปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 16-Nov-2018
Total 820 File [Pages 1 of 15] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]