::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 ต้องการค้นหาเอกสาร 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 1148 รายการ
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562) 18-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562) 18-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562) 17-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562) 17-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562) 14-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562) 14-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562) 14-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 13-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 13-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหลอดไฟแอลอีดีและเดินสายไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 13-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตกแต่งดอกไม้ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 11-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระบบ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 11-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 11-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 11-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 11-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 11-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 11-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 11-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 11-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสกัดสารตัวอย่างสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 11-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ โปสเตอร์ ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 11-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 11-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 10-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 10-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 10-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 10-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562) 06-Jun-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแล เก็บรวบรวม ข้อมูลสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 31-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 31-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 30-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 29-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 29-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 29-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 29-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์อิมัลชันเจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562) 28-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562) 28-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์อิมัลชันเจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562) 28-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562) 27-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 23-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งล็อกเกอร์ Build in จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 23-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์สมุนไพร เดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 23-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 23-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายพันธุ์พืชสมุนไพร เดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 23-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรดน้ำสมุนไพร เดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 23-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 23-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 23-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 23-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 23-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562) 22-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562) 22-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562) 22-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562) 22-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562) 21-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562) 21-May-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) 16-May-2019
Total 1148 File [Pages 1 of 21] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]