::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 ต้องการค้นหาเอกสาร 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 472 รายการ
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561) 08-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพรอมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561) 08-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561) 08-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561) 08-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561) 08-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแมคโครปรับพื้นที่และทำแปลงปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561) 08-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561) 07-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561) 07-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561) 07-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561) 07-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานไม้ไผ่สำหรับงานสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561) 07-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561) 06-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561) 06-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561) 06-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 05-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแมคโครรื้อถอนต้นไม้ และทำระบบน้ำในสวนสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 05-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำและบริการวิชาการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 05-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ สวนสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 05-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561) 01-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561) 01-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561) 01-Jun-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561) 30-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือ ก้าวทันโลก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561) 30-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) 28-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561) 25-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561) 24-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561) 24-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทำงานในที่สูงและอับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561) 24-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561) 24-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561) 24-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561) 24-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561) 22-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561) 22-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561) 22-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) 10-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) 10-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) 10-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) 10-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) 10-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) 10-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561) 09-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561) 09-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561) 09-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 07-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรถยนต์ตู้ ฮท 6102 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 07-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 07-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 07-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 07-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 07-May-2018

 + ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 07-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 07-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 07-May-2018

 + ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 07-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 07-May-2018

 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอมอนิเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 07-May-2018
Total 472 File [Pages 1 of 9] [1][2][3][4][5][6][7][8][9]