::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 ต้องการค้นหาเอกสาร 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 1069 รายการ
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 เมษายน 2562) 25-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 เมษายน 2562) 25-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 เมษายน 2562) 25-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 เมษายน 2562) 25-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 เมษายน 2562) 25-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 เมษายน 2562) 25-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 เมษายน 2562) 24-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 เมษายน 2562) 23-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 เมษายน 2562) 23-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 เมษายน 2562) 23-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 เมษายน 2562) 23-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 เมษายน 2562) 23-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562) 22-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562) 22-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562) 22-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562) 22-Apr-2019

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างทำเอกสารประโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเลขรับที่ 1580 วันที่ 19 เมษายน 2562 (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562) 22-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562) 22-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 19 เมษายน 2562) 19-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 19 เมษายน 2562) 19-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 19 เมษายน 2562) 19-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 19 เมษายน 2562) 19-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 เมษายน 2562) 18-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 เมษายน 2562) 18-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 เมษายน 2562) 18-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารดน้ำสมุนไพร เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ เดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 เมษายน 2562) 18-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารดน้ำสมุนไพร ถอนหญ้าในแปลงปลูก เดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 เมษายน 2562) 18-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาพืชสมุนไพร ขยายพันธุ์พืช เดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 เมษายน 2562) 18-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 5 เมษายน 2562) 05-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 5 เมษายน 2562) 05-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 5 เมษายน 2562) 05-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 5 เมษายน 2562) 05-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 5 เมษายน 2562) 05-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 4 เมษายน 2562) 04-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 4 เมษายน 2562) 04-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 4 เมษายน 2562) 04-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 4 เมษายน 2562) 04-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 4 เมษายน 2562) 04-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 4 เมษายน 2562) 04-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 4 เมษายน 2562) 04-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 4 เมษายน 2562) 04-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 3 เมษายน 2562) 03-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 เมษายน 2562) 02-Apr-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562) 28-Mar-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562) 27-Mar-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562) 27-Mar-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562) 27-Mar-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562) 27-Mar-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562) 27-Mar-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสัมมนา อบรมการดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562) 26-Mar-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562) 26-Mar-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562) 25-Mar-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562) 25-Mar-2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายอ่างล้างมือ 2 หลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562) 25-Mar-2019

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562) 25-Mar-2019
Total 1069 File [Pages 1 of 20] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]