::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
รายงานการประชุมและงบประมาณ คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
 
ครั้งที่ 1 / 2561 (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)
ครั้งที่ 2 / 2561( วันที่ 19 ธันวาคม 2561)
รายงานการประชุมและงบประมาณ คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
 
ครั้งที่ 1 / 2562 (วันที่ 23 มกราคม 2562)
ครั้งที่ 2 / 2562 (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
ครั้งที่ 3 / 2562 (วันที่ 3 เมษายน 2562)
ครั้งที่ 4 / 2562 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
ครั้งที่ 5 / 2562 (วันที่ 13 มิถุนายน 2562)
ครั้งที่ 6 / 2562 (วันที่ 26 กรกฎาคม 2562)