::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
รายละเอียดและข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 1/2560
ขั้นตอนดำเนินงานลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคที่ 1/2560
กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำปีการศึกษา 1/2560
มบส. เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2560
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
เส้นทางสู่บัณฑิต ประจำปี 2559
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2559)
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอน
ศูนย์รับนิสิตสายตรง