::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ] - วันอังคารที่ 2 มีนาคม 64 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนวัดเจ้าอาม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

---
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 64 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยคณบดี รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนวัดเจ้าอาม โดยมี ผู้อำนวยการ จรินันท์ ขจรบุญ และคณะ ให้การตอบรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการเป็นอย่างดี
---
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/BSRU.science
---