::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - งานประชุมทางวิชาการ ICMS2019 วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ : https://icms2019.weebly.com

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

---
งานประชุมทางวิชาการ ICMS2019
วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562
---
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนองานประชุมทางวิชาการ ICMS2019 ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งบทความได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
---
ภายในวันที่ 20 พ.ค. 62
---
รูปแบบการเขียน ดาวน์โหลดที่ คลิก!!
---
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ
โทร 0819077231
Email: sckasame@bsru.ac.th
Line ID: kasame.tr
---