::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-----
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
-----
วันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วิทยากรโดย คุณอชิตะ อนันต์ Marketing excutive บริษัท เด็กดีดอทคอม พร้อม คุณกาญวิภา นะรุน ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คุณมานพ จันทร์มล ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มาให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
-----
#BSRURecentNews คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา #BSRUNews
-----

 

:: แกลอรี่ ::

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดกำหนด : คลิก

หนังสือขอตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศ : คลิก

ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook BSRU News มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา