::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-----
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2562) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 1 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์ เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-----

 

:: แกลอรี่ ::

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565)
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565)
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565)
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565)
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565)
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565)
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2561-2565)