::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมการเขียนโครงร่างงานวิจัย (บัณฑิตนิพนธ์/โปรเจคต์) เพื่อพัฒนานวัตกรรม วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-----
ศูนย์วิทยาศาสตร์ขอเชิญสาขาวิชา ส่งนักศึกษา ป ตรี ชั้นปี 3 หรือ 4 สาขาละ 1 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ 1 ท่าน เข้าร่วมอบรมการเขียนโครงร่างงานวิจัย (บัณฑิตนิพนธ์/โปรเจคต์) เพื่อพัฒนานวัตกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
ณ ห้อง 985
เวลา 8.30-16.30 น.
-----
โครงร่างของนศ.ที่ผ่านการคัดเลือกจาก กก. บริหารศุนย์วิทย์ฯจะได้รับทุนสนับสนุนการทำบัณฑิตนิพนธ์บางส่วนในรูปวัสดุ สารเคมี สมัครได้ที่ : คลิกที่นี่ !!
-----
หมายเหตุ สาขาวิชาที่ส่งรายชื่อ นศ./อาจารย์ เกิน1ชื่อ ศูนย์ฯขอให้ชื่อที่สองเป็นลำดับสำรอง
-----