::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ข่าวประชาสัมพันธ์] - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 27 มีนาคม 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-----
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
วันที่ 27 มีนาคม 2562
ณ อาคาร 9 ชั้น 10 ห้อง 9101
-----
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
- อาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- อาจารย์และบุคลากรที่สนใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-----
เปิดรับจำนวน 50 คน
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มีนาคม 2562 หรือจนกว่าผู้เข้าร่วมโครงการครบกำหนด
-----
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้จาก link ด้านล่าง
แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการ
https://goo.gl/forms/t7abqrCWKZzEIZtu2
-----