::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Summer Camp และหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ VNUHCM - University of Science ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-----
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Summer Camp และหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ VNUHCM - University of Science
-----
วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อม รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Summer Camp และหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ VNUHCM - University of Science ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
-----
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
-----
#BSRURecentnews คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Summer Camp และหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ VNUHCM - University of Science #BSRUNews
-----

 

:: แกลอรี่ ::

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Summer Camp ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Summer Camp ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Summer Camp ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Summer Camp ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Summer Camp

ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook BSRU News มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา