::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเอสดีเอเวนิว กรุงเทพมหานคร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-----
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
-----
วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเอสดีเอเวนิว กรุงเทพมหานคร
-----
โดยสามารถเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ด้านดังนี้

 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ศึกษา

 • -----
  ทั้งนี้ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานประชุม สามารถสมัครเข้าร่วมหน้างาน (on site)
  -----
  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
  http://ncst.bsru.ac.th/
  -----
  ดูรายละเอียดโปสเตอร์ ได้ที่ :