::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 61 ระหว่างวันที่ 16 - 17 และ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 1 ลานกิจกรรม และชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

----
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 'พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย' นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 'พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย' และ 'พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย' และ ประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ ?สิ่งประดิษฐ์ตามศาสตร์ของพระราชา? (ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) การประกวดหัวข้อ ?ชุดไทยรีไซเคิล? การประกวดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกวดนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----
ระหว่างวีนที่
วันที่ 16-17 และ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
ณ อาคาร 1 ลานกิจกรรม และ ชั้น 4
----
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม แบบเสนอผลงานและรางวัลทางวิชาการ ได้ที่เว็บไซต์ :
http://sci.bsru.ac.th/sciweb/menuDownloads.php
หรือ
http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/ScienceCenter-NationalScience-170861.rar
----
#SASCAnnouncement ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#SCIENCEANDTECHNOLOGY
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU
-----
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ :
Facebook ศูนยวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
-----
สามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ :