::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ] - ขอแสดงความยินดี นักศึกษาที่มีผลการสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)ในระดับคะแนนสูงสุด C2 จำนวน 4 คน ได้รับรางวัล ทุนสนับสนุนอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ Phoenix Academy Perth, Australia