::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 

ศูนยวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-----
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ อาคาร 24 ชั้น 7 ห้องประชุมระบิลบัวแก้ว 1 และ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-----
อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ1,200 บาท หมดเขตรับสมัคร
ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
ติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 09-8825-1085
-----
#SASCAnnouncement ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-----
#ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#SCIENCEANDTECHNOLOGY
#SCIENCECENTER
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU
-----
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย :
Facebook ศูนยวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

:: แกลอรี่ ::

อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT
อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT
อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT อบรมการใช้งานโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT

ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook BSRU Newsมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา