::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ สาขาวิชา เคมี ] - รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (วท.บ. เคมี)ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 รับจำนวน 30 ที่นั่ง