::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ดาวน์โหลดข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน โดยรอบที่ 2 กำหนดให้ประเมินในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 

ดาวน์โหลด ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน โดยรอบที่ 2 กำหนดให้ประเมินในช่วงวันที่ (1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) ได้ที่นี่

<< คลิก >>

หรือ

หมายเหตุ :
1-แบบประเมินผลสัมฤทธ์ของงาน รอบที่ 2 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) | http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/form-PerformanceAppraisal-R2-090161.docx
2-แบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) รอบที่ 2 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) | http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/form-EvaulateAchievement-R2-090161.docx