::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ศูนย์ภาษา ] - สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา)เปิดรับสมัครสอบ TOEIC เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2560 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา)เปิดรับสมัครสอบ TOEIC
"Test of English for International Communication"
-----
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2560
อัตราค่าสมัครสอบ
นักศึกษา (รับเฉพาะภาคปกติ) : 800 บาท
อาจารย์ และบุคลากร : 1,100 บาท
-----
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม วันพุธที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 16.30 - 19.30 น.
สอบวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.
-----
สมัครได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 11 ชั้น 4
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1742
-----
หลักฐานการสมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาบัตรนักศึกษา
พร้อมชำระเงินในวันที่สมัคร
สมัครได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 11 ชั้น 4
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1742
Facebook : Inter-Lingual Center