::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรม Wepmant วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560  

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วย โปรแกรม Wepmet ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารการจัดการ ตรวจสอบและติดตามเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล สร้างโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีอัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/ท่าน สามารถกรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

                          ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ scicenter.bsru.ac.th สอบถามเพิ่มเติม คลิกดูรายละเอียด หรือ โทร. 098-825-1085 หรือ e-mail : scicenter2016@gmail.com คุณดวงใจ เจ้าหน้าที่ประสานงาน

:: แกลอรี่ ::

ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet
ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet
ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet
ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet
ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet
ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet ศูนย์วิทย์ : โครงการอบรม Wepmet