::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                  "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีกำหนดจัดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 และ หอประชุมชั้น 4 อาคาร 1 โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน "การสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วย Arduino” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถกรอกใบสมัคร และกรุณาส่งใบสมัครกลับภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 และเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” การประกวดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ และประกวดแฟชั่นโชว์ หัวข้อ Thailand 4.0

                          ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ scicenter.bsru.ac.th สอบถามเพิ่มเติม คลิกดูรายละเอียด หรือ โทร. 098-825-1085 หรือ e-mail : scicenter2016@gmail.com คุณดวงใจ เจ้าหน้าที่ประสานงาน