กลับสู่หน้าหลัก
 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 ต้องการค้นหาข่าว 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 382 รายการ
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร
Post : 2017-10-10 10:00:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมจัดงาน Thailand Tech Show 2017
Post : 2017-09-24 16:30:00
 
[ ศูนย์ภาษา ] - สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา)เปิดรับสมัครสอบ TOEIC เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560
Post : 2017-10-06 09:30:00
 
[ ข่าวกิจกรรม ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากการแข่งขันนวัตกรรมอาหารในเมือง ?Thailand Innovation Urban Food Challenge?
Post : 2017-09-13 15:30:00
 
[ ข่าวกิจกรรม ] - งานแสดงมุทิตาจิตวาระเกษียณอายุราชการของอาจารย์พันธ์ศักดิ์ พ่วงพงษ์ ครบวาระเกษียณอายุราชการ ปี 2560
Post : 2017-09-20 10:30:00
 
[ ข่าวกิจกรรม ] - กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2560
Post : 2017-07-04 16:05:00
 
[ ข่าวกิจกรรม ] - โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3) วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
Post : 2017-08-03 15:15:00
 
[ ข่าวกิจกรรม ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
Post : 2017-08-25 15:41:00
 
[ ข่าวกิขกรรม ] - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 สิงหาคม 2560
Post : 2017-08-24 10:30:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2017-08-24 09:59:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ดาวน์โหลดไฟล์บรรยาย (เสียง) โครงการเรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริ และการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรมไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
Post : 2017-08-02 18:30:22
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธิดา อมร อาจารย์ประจำสาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2017-07-27 15:52:37
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายหลังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
Post : 2017-07-21 19:08:52
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการ เรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริและการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรมไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
Post : 2017-07-21 19:01:50
 
[ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ] - ประกาศรับสมัครอาจารย์สอนวิชาการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ** หมดเขตวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 **
Post : 2017-07-20 19:57:23
 
[ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ] - เชิญชวนเข้าร่วม มหกรรมเครือข่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2560
Post : 2017-07-14 17:26:02
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หย่อนบัตรเลือกผู้สมัครคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ โดยตัวแทนจากการรับเลือกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์
Post : 2017-06-30 17:27:56
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - Integrity and Transparency Assessment - ITA ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
Post : 2017-06-30 17:17:24
 
[ ศูนย์ภาษา ] - โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 1) ประจำปี 2560
Post : 2017-06-30 17:03:25
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพนันต์ เมืองเหนือ อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2017-06-28 18:15:06
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 สายสนับสนุน (ครั้งที่ 3)
Post : 2017-06-28 18:13:02
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หย่อนบัตรเลือกผู้สมัครคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย โดยเสนอได้คนละ 1 ชื่อ ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ
Post : 2017-06-23 16:49:53
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย วันที่ 23 มิถุนายน 2560
Post : 2017-06-23 16:44:50
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ดาวน์โหลด คู่มือการลงโปรแกรมและการใช้งาน WinRaR (โปรแกรมบีบอัดไฟล์)
Post : 2017-06-20 17:39:42
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-24] of 382