::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 ต้องการค้นหาข่าว 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 633 รายการ
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1
Post : 2020-05-21 16:57:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)
Post : 2020-05-12 15:55:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี มอบเจลให้อธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ต้านภัยไวรัส COVID-19 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
Post : 2020-05-11 13:37:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการอบรม (ออนไลน์) เรื่อง หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
Post : 2020-05-08 17:42:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศออนไลน์ : ก้าวแรกสู่การทำงานยุคดิจิทัล วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
Post : 2020-04-08 12:15:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือต้านไวรัส covid 19 ให้กับกำนันตำบลหนองโอ่ง จำนวน 500 หลอด และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเขาพระ จำนวน 200 หลอด
Post : 2020-04-17 14:49:00
 
[ สำนักคอมพิวเตอร์ ] - ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ขอให้นักศึกษาดำเนินการ สมัครสอบวัดสมรรถนะทักษะทางดิจิทัล วันที่ 17 เมษายน 2563
Post : 2020-04-16 10:18:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน 250 หลอด ให้กับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านดอนหอคอย
Post : 2020-04-14 14:38:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามโครงการความร่วมมือฯ กับสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7)
Post : 2020-04-10 13:56:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร ] - โครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือต้านไวรัส COVID-19 มอบเจลแอลกอฮอล์ 2,000 หลอด และface shield 150 อัน
Post : 2020-04-09 12:30:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จังหวัดสุพรรณบุรี และมาตาศรีกรุ๊ป ผลิตเจลเเอลกอฮอล์ 1,000 ลิตร
Post : 2020-04-06 14:30:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ] - ศูนย์วิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7(อพท.7) ผลิตเจลเเอลกอฮอล์ 500 ลิตร วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
Post : 2020-03-26 15:27:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ (5103)
Post : 2020-03-25 13:53:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา กังเตีย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา (0141)
Post : 2020-03-25 13:09:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข รุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพืชสวน (5104)
Post : 2020-03-25 12:45:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเต็จเจ้าพระยา ร่วมกับ บริษัท สฤษดิ์ พัฒนาพล ธนรัฐ จำกัด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาและประสานงานด้านการวิจัยกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
Post : 2020-03-04 14:25:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สสวท. จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามแนวทางของ PISA

*มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวันที่อบรม แจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบภายหลัง*

Post : 2020-02-28 13:41:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ศูนย์วิจัยกัญชาฯ และบริษัทพาราไซเอนติฟิก ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรและกัญชง" วันที่ 29-30 เมษายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์

*เลื่อนการจัดอบรม กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง*

Post : 2020-02-28 11:16:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนศึกษานารี (เคมี - ชีววิทยา)ระดับชั้น ม.4-5 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2020-02-24 10:23:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนศึกษานารี (ฟิสิกส์ - เคมี)ระดับชั้น ม.3 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2020-02-24 10:23:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สสวท. และ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1) ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2563
Post : 2020-02-19 15:11:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - ประกาศ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ตามความต้องการของผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Post : 2020-02-06 16:01:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 (จันทราเกม) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 31 มกราคม ? 1 กุมภาพันธ์ 2563
Post : 2020-02-05 13:24:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์-เคมี) จากโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2020-02-05 11:25:00
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-24] of 633