::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 ต้องการค้นหาข่าว 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 427 รายการ
 
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ พ่วงพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-03-15 16:35:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา สำราญหันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-03-15 15:25:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกศริน มีมล อาจารย์ประจำสาขาวิชา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-03-15 14:55:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2561
Post : 2018-03-15 14:20:00
 
[ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ] - ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการ "ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์"
Post : 2018-03-07 15:23:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศกำหนดการซ้อมย่อย - ซ้อมใหญ่ของบัณฑิตเพื่อการปฏิบัติงานฝึกซ้อมบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2561
Post : 2018-02-27 16:30:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
Post : 2018-02-27 15:30:00
 
[ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ] - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลประเภทการแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กับระบบควบคุม Smart Home ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
Post : 2018-02-20 16:20:04
 
[ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ] - สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดียคว้ารางวัลชมเชย Stop Motion ในงานราชภัฏบุรีรัมย์ และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC II) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
Post : 2018-02-20 15:58:16
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ขอเชิญทุกท่านประชุมเตรียมความพร้อม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
Post : 2018-02-15 11:37:43
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิคส์ จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนและบุคลากรในสถาบันการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์ ระบบปฏิบัติการ Arduino ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธนบุรีเทพีพลารักษ์
Post : 2018-02-13 15:32:43
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 Atom Games 6th
Post : 2018-02-13 15:13:37
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมงานครบรอบ 1 ปี โครงการ ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Post : 2018-02-12 17:27:39
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุก ] - การรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 หลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร แนะแนวให้นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการราชดำเนิน
Post : 2018-02-12 17:07:01
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Post : 2018-02-12 12:39:47
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Post : 2018-02-12 12:36:12
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
Post : 2018-02-12 12:27:01
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - จัดกิจกรรมฝึกทักษะและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
Post : 2018-01-25 16:04:37
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหรรณพาราม (ครั้งที่ 2) วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
Post : 2018-01-25 16:03:53
 
[ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] - กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง Sci & Tech Game 2017 ระหว่างวันที่ 20 - 28 มกราคม 2561
Post : 2018-01-24 16:32:21
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - โครงการ "ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
Post : 2018-01-23 13:49:12
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - เชิญนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศก้าวแรกสู่การทำงาน ปีการศึกษา 2560 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักกิจการนักศึกษา ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
Post : 2018-01-23 12:52:43
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ วันที่ 13-14 | 17-19 มกราคม 2561
Post : 2018-01-17 10:12:02
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ขอความร่วมมือ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในการจอดรถในวันที่ 19 มกราคม 2561
Post : 2018-01-17 09:56:29
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-24] of 427