::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 ต้องการค้นหาข่าว 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 491 รายการ
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - พิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
Post : 2018-10-16 08:10:00
 
[ สาขาวิชา แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ] - ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารอบสุดท้ายและได้รับรางวัล Young Talent Award ในโครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3 รายชื่อสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายไชยวัตร ปานแก้ว นายธนรัตน์ สกุลรัตน์ และนายดนุพล พรมลา
Post : 2018-10-09 08:10:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา สามณฑา อาจารย์ประจำสาขาวิชา เคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-10-03 12:30:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-10-03 10:30:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
Post : 2018-09-18 08:10:00
 
[ สาขาวิชา ผู้ประกอบการอาหาร ] - นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารในรายการ Thailand's International Culinary Cup 2018 ณ ไบเทค บางนา
Post : 2018-09-05 16:30:00
 
[ สาขาวิชา แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ] - นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันแอนิเมชัน ในงาน International Animation Challenge 2018 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ? 1 กันยายน 2561 ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2
Post : 2018-09-03 08:00:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2561
Post : 2018-08-31 08:00:00
 
[ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ] - การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
Post : 2018-08-22 08:00:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ดาวน์โหลดข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน โดยรอบที่ 2 กำหนดให้ประเมินในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560
Post : 2018-08-17 09:01:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - หลักสูตร EXCOMM - PR Thailand 8 : กลยุทธฺ์การสร้างแบรนด์องค์กร และการสื่อสารการตลาดเพื่อรับมือแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
Post : 2018-08-14 09:01:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการเงินออมและประกันสุขภาพ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Post : 2018-08-14 08:25:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัญ ประจัญบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชา จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-08-07 09:32:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัญ ประจัญบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชา จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-08-07 08:45:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิศา ตันติปาลกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-07-24 09:10:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ปี 2561 ระหว่างที่ 18-19 กรกฎาคม 2561
Post : 2018-07-17 10:30:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร คบ.บ. 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา)
Post : 2018-07-17 09:30:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร วท.บ., พท.บ., ส.บ., บธ.บ., ทล.บ., วศ.บ., อส.บ.)
Post : 2018-07-17 08:30:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ด่วน !!! โค้งสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับตรงอิสระ รอบ 5/2 ตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 20 ก.ค. 61
Post : 2018-07-13 08:30:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเอสดีเอเวนิว กรุงเทพมหานคร
Post : 2018-07-12 10:30:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการประชุมผู้ปกครองแยกสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
Post : 2018-07-12 09:10:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
Post : 2018-07-11 13:10:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 20 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561
Post : 2018-07-10 11:20:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. จัดโครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ โรงเรียนวัดรางกร่าง โรงเรียนวัดบ้านประทุนทอง โรงเรียนวัดบางบอน และวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง โรงเรียนบ้านหนองจิก และโรงเรียนดอนมะนาว ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
Post : 2018-07-10 10:40:00
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-24] of 491